Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Een Nederlandse publiekrechtelijke instelling (hierna: Nederlandse instelling) heeft voor verschillende specialistische functies samenwerkingsverbanden gesloten met een in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke instelling (hierna: Duitse instelling). In dit kader worden verschillende in Nederland woonachtige experts voor een deel van hun werktijd naar de Duitse instelling gedetacheerd. De experts blijven in dienst van de Nederlandse instelling. Zij blijven tevens hun salaris ontvangen van de Nederlandse instelling, in enkele gevallen worden de salariskosten doorbelast aan de Duitse instelling. De experts hebben de Nederlandse nationaliteit.

Vraag

Welk land heeft het heffingsrecht over het inkomen van de in Nederland woonachtige experts dat gerelateerd is aan de werkzaamheden in Duitsland?

Antwoord

Nederland heeft het heffingsrecht over het volledige salaris van de in Nederland woonachtige experts die in dienst zijn van de Nederlandse instelling en naar Duitsland gedetacheerd worden. Niet relevant hierbij is of de salariskosten daadwerkelijk worden doorbelast aan de Duitse instelling.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
19 maart 2024
Rolnummer
KG:041:2024:9
NLF-nummer
NLF 2024/0771
Aflevering
26 maart 2024
bwbv0005862&artikel=18,bwbv0005862&artikel=18

Naar de bovenkant van de pagina