Direct naar content gaan

Samenvatting

Fiscale ficties zijn niks anders dan wetgevingstechniek. Door middel van een fictie beoogt de wetgever op een efficiënte manier (dat wil zeggen met zo weinig mogelijk woorden) een kwestie te regelen. Volgens Philippe Albert is het onderwerp ‘ficties in het belastingrecht’ even boeiend als betekenisloos. Het is boeiend, omdat juristen dol zijn op ficties. Het is betekenisloos, omdat het onderwerp noch theoretisch noch praktisch belang heeft.

NLF-W artikel

1. Wat is een fictie?

Het onderwerp ‘ficties in het belastingrecht’ is even boeiend als betekenisloos. Het is boeiend, omdat juristen dol zijn op ficties (en ik ben een jurist). Het is betekenisloos, omdat het onderwerp noch theoretisch noch praktisch belang heeft. Een voorbeeld ter toelichting. Artikel 15, lid 1, Wet VpB 1969 bepaalt het volgende:

‘Ingeval een belastingplichtige (moedermaatschappij) de gehele juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een andere belastingplichtige (dochtermaatschappij) en dit bezit ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij vertegenwoordigt en in alle gevallen recht geeft op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij, wordt op verzoek van beide belastingplichtigen de belasting van hen geheven alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij. De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. De belastingplichtigen tezamen worden in dat geval aangemerkt als fiscale eenheid. Van een fiscale eenheid kan meer dan één dochtermaatschappij deel uitmaken.’

En artikel 15, lid 16, Wet VpB 1969 bepaalt sinds de Wet spoedreparatie fiscale eenheid:

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
prof. mr. dr. P.G.H. Albert
Nyenrode Business Universiteit
NLF-nummer
NLF-W 2019/6
Judoreg
NFB2909
Publicatiedatum
8 december 2019
bwbr0002672&artikel=2&lid=4,bwbr0011353&artikel=5.2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina