Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Dit besluit is een herziening van het besluit van 23 februari 1993, nr. DB93/84. In het besluit van 27 juni 1986, nr. 286-9356, Infobulletin 86/378, is het zogenoemde kasgeldbeleid gepubliceerd. Het aldaar geformuleerde beleid heeft betrekking op constructies waarbij aandeelhouders, met behoud van hun belang bij de onderneming van de vennootschap, na afsplitsing van de reserves in een zogenoemde kasgeldvennootschap zich die reserves doen toekomen door middel van de verkoop van de aandelen in de kasgeldvennootschap aan een onafhankelijke derde.
Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 11 juli 1990, rolnrs. 25.579, 25.655, 25.687 en 26.306, BNB 1990/290 tot en met 293, is het Besluit inzake overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie van 13 juni 1991, nr. DB91/2743 (nr. 1.51.67), BNB 1991/216, uitgevaardigd. Vervolgens is dit Besluit herzien bij het besluit van 23 februari 1993, nr. DB93/84, BNB 1993/131. Het onderhavige besluit is met ingang van 14 augustus 1995 in werking getreden. Het besluit van 23 februari 1993, nr. DB93/84, is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
14 augustus 1995 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 augustus 1995
Rolnummer
DB95/2248M

Naar de bovenkant van de pagina