Direct naar content gaan

Samenvatting

België heeft ervoor gekozen om onlinekansspelen of onlinegeldspelen die geen loterijen zijn, sinds 1 juli 2016 niet langer vrij te stellen van btw. Andere kansspelen blijven daarentegen vrijgesteld van btw.

Verzoekster in de onderhavige zaak is Chaudfontaine Loisirs SA. Zij exploiteert een onlinecasino en vordert terugbetaling van btw ter zake van onlinespelen en weddenschappen die tussen 1 juli 2016 en 22 mei 2018 hebben plaatsgevonden. De btw is volgens Chaudfontaine geheven in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit. Zij laakt ook het feit dat de gevolgen van de vernietigde wet voor de betrokken periode zijn gehandhaafd.

In het kader van een geding hierover heeft de verwijzende rechter vijf prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Volgens A-G Kokott is artikel 135, lid 1, onderdeel i, Btw-richtlijn niet rechtstreeks toepasselijk. Zelfs indien dat artikel rechtstreeks toepasselijk zou zijn, zou het door België gemaakte onderscheid tussen langs elektronische weg aangeboden geldspelen en niet langs elektronische weg aangeboden geldspelen geen schending van het beginsel van neutraliteit van de btw vormen. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen langs elektronische weg aangeboden geldspelen en langs elektronische weg georganiseerde loterijen. Aangezien er geen sprake is van onverenigbaarheid met het Unierecht, vereist het Unierecht dus evenmin dat de krachtens het nationale recht verschuldigde btw aan Chaudfontaine moet worden terugbetaald.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2016 tot 22 mei 2018
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
C-73/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:361
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx
Erasmus Universiteit / BDO
NLF-nummer
NLF 2024/1131
Aflevering
14 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6387
celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=135

Naar de bovenkant van de pagina