Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 21 februari jl. heeft de staatssecretaris vragen ontvangen van de vaste commissies voor Financiën en Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer omtrent het recente evaluatierapport van de innovatiebox.

De vragen zien voornamelijk op de interactie tussen de innovatiebox en de Wet MB 2024 en mogelijke beleidsopties gegeven de werking van de Wet MB 2024 om het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven te verbeteren.

In de antwoorden van de staatssecretaris wordt aangegeven dat het te verwachten effect op doeltreffendheid van de innovatiebox naar verwachting zeer gering tot nihil zal zijn. Voor beleidsopties ter bevordering van het vestigingsklimaat verwijst hij naar het recente Bouwstenenrapport. De commissie heeft eveneens verzocht om het evaluatierapport te betrekken bij de uitwerking van een door de Eerste Kamer aangenomen motie (Kamerstukken I 2023/24, 36 418, AA) bij de stemmingen over het Belastingplan 2024. De staatssecretaris geeft aan dat hierop nader zal worden ingegaan in een brief die binnenkort naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
2024-0000206767
NLF-nummer
NLF 2024/0755
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002672&artikel=12b,bwbr0002672&artikel=12b

Naar de bovenkant van de pagina