Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met ingang van 16 maart 2020 is de reguliere kinderopvang gestaakt in verband met COVID-19. De maatregel is vooralsnog aangekondigd voor de periode tot en met 6 april 2020, maar kan indien nodig worden verlengd. Voor ouders in cruciale beroepen blijft de kinderopvang open, zodat deze ouders hun op dit moment zo belangrijke taak kunnen blijven vervullen. Zoals op 17 maart 2020 is gecommuniceerd in de Kamerbrief betreffende het ‘noodpakket banen en economie’ wil het kabinet de kosten compenseren die ouders nu maken voor reguliere kinderopvang, maar die door de maatregelen van het kabinet in verband met de corona-uitbraak hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen.

In deze Kamerbrief gaan de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane in op hoe de (nood)opvang is vormgegeven en wat het gebruik hiervan is. Voorts gaan zij in op de gekozen oplossing voor compensatie van ouders.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
31 maart 2020
Rolnummer
2020-0000045277
NLF-nummer
NLF 2020/0894
Aflevering
9 april 2020

Naar de bovenkant van de pagina