Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit arrest handelt over de kwalificatie en de onderwerping aan de btw van de verkoop van tegoedkaarten of vouchercodes die worden gebruikt voor de aankoop van digitale inhoud in een webshop. De btw-behandeling van handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van vouchers, hangt af van de specifieke kenmerken van de voucher. Daarom moet een onderscheid worden gemaakt tussen de diverse soorten vouchers, zoals vouchers die langs elektronische weg worden geleverd, vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik en tegoedkaarten of vouchercodes voor de aankoop van digitale inhoud, met een landencode die de digitale inhoud alleen in de desbetreffende lidstaat toegankelijk maakt.

Het Duitse Bundesfinanzhof heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

1. Artikel 30bis en artikel 30ter, lid 1, Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat de kwalificatie van een voucher als ‘voucher voor enkelvoudig gebruik’ in de zin van artikel 30bis, onder 2°, Btw-richtlijn, uitsluitend afhangt van de in die bepaling gestelde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de plaats van de voor eindverbruikers bestemde dienst waarop deze voucher betrekking heeft, bekend is bij uitgifte van die voucher, ongeacht of die voucher wordt overgedragen tussen belastingplichtigen die in eigen naam handelen en die gevestigd zijn op het grondgebied van andere lidstaten dan die waar deze eindverbruikers zich bevinden.

2. Artikel 30ter, lid 2, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de wederverkoop door een belastingplichtige van ‘vouchers voor meervoudig gebruik’ in de zin van artikel 30bis, onder 3°, Btw-richtlijn aan de heffing van btw kan worden onderworpen, op voorwaarde dat deze wederverkoop wordt gekwalificeerd als een dienstverrichting ten behoeve van de belastingplichtige die, als tegenprestatie voor deze vouchers, de goederen feitelijk aan de eindverbruiker overhandigt of de diensten feitelijk voor de eindverbruiker verricht.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
C-68/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:342
Auteur(s)
drs. A. van Esdonk
Bird & Bird
NLF-nummer
NLF 2024/1074
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6373
celex32006l0112&artikel=30bis,celex32006l0112&artikel=30bis,celex32006l0112&artikel=30ter,celex32006l0112&artikel=30ter,celex32006l0112&artikel=44,celex32006l0112&artikel=44,celex32006l0112&artikel=45,celex32006l0112&artikel=45,celex32006l0112&artikel=58,celex32006l0112&artikel=58,celex32006l0112&artikel=59quater,celex32006l0112&artikel=59quater

Naar de bovenkant van de pagina