Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Alizeu Eolian SA (Roemenië), een producent van elektriciteit uit windenergie, heeft belastingaangiften gedaan over haar extra inkomsten van april tot en met augustus 2022. De nationale regeling belast deze extra inkomsten alleen voor bepaalde categorieën van elektriciteitsproducenten. Alizeu Eolian SA beweert dat deze belasting in strijd is met diverse Unierechtelijke regels. Nadat de belastingdienst de klachten had afgewezen, is Alizeu Eolian SA in beroep gegaan.

De verwijzende rechter, de Curte de Apel București (Roemenië), wil van het HvJ weten of de belasting op extra inkomsten neerkomt op staatssteun aan elektriciteitsproducenten vanwege een selectief voordeel. Verder heeft de verwijzende rechter aan het HvJ gevraagd of deze belasting strijdig is met Unierechtelijke bepalingen zoals het vrije verkeer van vestiging, diensten en kapitaal, en de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Ook is aan het HvJ gevraagd om te beoordelen of de lidstaten hiermee de verplichting tot een gelijk speelveld schenden. Ten slotte heeft de verwijzende rechter aan het HvJ gevraagd of het ‘buitensporige’ bedrag van de belasting neerkomt op inbeslagname van een deel van de winst, wat in strijd zou zijn met artikel 17 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
C-261/24
NLF-nummer
NLF 2024/1480
Aflevering
25 juni 2024
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina