Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

A GmbH levert goederen in verschillende afmetingen en uitvoeringen die door haar als kalverhutten of kalveriglo’s worden aangeduid en bedoeld zijn om kalveren in te huisvesten zolang deze worden grootgebracht.

Zij heeft een bindende tariefinlichting (BTI) aangevraagd strekkende tot indeling onder tariefpostonderverdeling 9406 00 80 van de GN als ‘geprefabriceerde bouwwerken van andere stoffen’ (2,7%). De BTI werd echter afgegeven voor indeling onder tariefpost 3926 GN als ‘andere artikelen van kunststof’ (6,5%).

Het Bundesfinanzhof (hoogste federale rechter in belastingzaken, Duitsland) heeft in het kader van een geding hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart voor recht dat GN-post 9406 00 aldus moet worden uitgelegd dat het daarin voorkomende begrip ‘geprefabriceerd bouwwerk’ niet ziet op een goed uit kunststof dat dient ter bescherming van dieren tegen weersinvloeden, ‘kalverhut’ genoemd, dat beschikt over een dak en wanden maar niet noodzakelijkerwijs een aan alle zijden omsloten ruimte vormt en waarvan de afmetingen het voor een persoon van gemiddelde lengte niet mogelijk maken dit rechtopstaand te betreden en er staand activiteiten in uit te voeren.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
C-104/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:504
Auteur(s)
mr. J.A.H. Hollebeek
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/1566
Aflevering
2 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6483

Naar de bovenkant van de pagina