Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Bij Valentina Heights EOOD (hierna: VH) is een belastingcontrole uitgevoerd met betrekking tot de periode van 13 december 2016 tot en met 29 februari 2020. Tijdens deze controle is vastgesteld dat zij in de betreffende periode een toeristisch appartementencomplex in Bansko (Bulgarije) had verhuurd. VH heeft over de betreffende transacties 9% btw in rekening gebracht.

VH was ingedeeld in de categorie ‘gastenverblijf’ met een capaciteit van 9 kamers en 19 bedden, maar deze indeling is bij beschikking van de burgemeester van Bansko van 7 maart 2019 opgeheven.

Aangezien VH voor de periode na 7 maart 2019 geen verklaring betreffende de categorisering van een toeristisch goed bezat, heeft zij volgens de Bulgaarse autoriteiten ten onrechte 9% btw in rekening gebracht. Derhalve is overeenkomstig artikel 66, lid 1 van de btw-wet een extra btw-bedrag berekend om de door VH zonder classificatiecertificaat verrichte diensten aan het normale btw-tarief van 20% te onderwerpen.

De verwijzende rechter heeft aan het HvJ gevraagd of artikel 98, lid 2, Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met punt 12 van bijlage III bij deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan het verlaagde btw-tarief voor accommodatie die wordt verstrekt door hotels en dergelijke inrichtingen, onderworpen is aan de verplichting voor een dergelijke inrichting om te beschikken over een classificatiecertificaat of een voorlopig classificatiecertificaat.

Dat is volgens het HvJ het geval wanneer deze regeling de toepassing van het verlaagde btw-tarief niet beperkt tot concrete en specifieke aspecten van de categorie van diensten die bestaan in accommodatie die wordt verstrekt door hotels of dergelijke inrichtingen, of wanneer die regeling de toepassing van dat tarief wel beperkt tot dergelijke concrete en specifieke aspecten, maar niet strookt met het beginsel van fiscale neutraliteit.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
7 maart 2019 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
8 februari 2024
Rolnummer
C-733/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:126
Auteur(s)
mr. J.A. de Vries
Tilburg University / EY
NLF-nummer
NLF 2024/0503
Aflevering
27 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6264
celex32006l0112&artikel=98,celex32006l0112&artikel=98

Naar de bovenkant van de pagina