Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is geboren op 18 september 1949. Hij geniet in 2016 een pensioenuitkering en een AOW-uitkering. Aangezien X geen inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft genoten, heeft hij geen recht op de arbeidskorting.

X stelt in hoger beroep dat de verhoging van de arbeidskorting bij het Belastingplan 2016 leidt tot verboden discriminatie van niet-werkenden, ten gevolge waarvan hij in 2016 recht zou hebben op een bedrag aan arbeidskorting van € 453. De lastenverlaging voor enkel werkenden ontbeert volgens X redelijke grond. Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt dit standpunt. De wetgever heeft met deze regeling de grenzen van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid niet overschreden.

Het hoger beroep van X is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
22/812
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3007
NLF-nummer
NLF 2024/1138
Aflevering
14 mei 2024
bwbr0011353&artikel=8.1&lid=1,bwbr0011353&artikel=8.1&lid=1,bwbr0011353&artikel=8.11&lid=1,bwbr0011353&artikel=8.11&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina