Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(11)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(4)
  • Recent(3)

De bevoegde autoriteiten van Nederland en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming betreffende een kwalificatieverschil waarbij sprake is van een inwoner van Nederland met participaties in een Duitse Kommanditgesellschaft (hierna: KG).

Vanuit Nederlands perspectief zijn de Duitse KG’s, wegens – kort gezegd – de vrije verhandelbaarheid van de participaties, gelijk te stellen met een open commanditaire vennootschap en kwalificeren deze KG’s als niet-transparant. Vanuit Duits perspectief kwalificeren deze KG’s echter als transparant en de participant wordt beschouwd een vaste inrichting in Duitsland te hebben.

De aan de participant toe te rekenen winst wordt in Duitsland in de heffing betrokken als winst uit onderneming.

Doordat Duitsland de entiteit als transparant en Nederland de entiteit als niet-transparant kwalificeert, is er sprake van een kwalificatieverschil. Dit resulteert in een hogere belastingdruk voor de belastingplichtige dan in een situatie waarin geen sprake zou zijn van een kwalificatieverschil. In onderling overleg hebben de bevoegde autoriteiten geconcludeerd dat beide staten het Verdrag Nederland-Duitsland correct hebben toegepast en het Verdrag Nederland-Duitsland geen pasklare oplossing biedt voor dit kwalificatieverschil.

Om toch tegemoet te komen aan belastingplichtigen die door het kwalificatieverschil daadwerkelijk in zowel Nederland als Duitsland belasting betalen en daardoor met een uiteindelijk hogere belastingdruk worden geconfronteerd, is een tegemoetkoming ontworpen. In die tegemoetkoming wordt een situatie benaderd die vergelijkbaar is met de situatie waarin Duitsland net als Nederland de Duitse KG’s zou kwalificeren als niet-transparant. De bevoegde autoriteiten zijn het erover eens dat met deze tegemoetkoming wordt gehandeld in lijn met doel en strekking van het Verdrag Nederland-Duitsland.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 december 2020
Rolnummer
Stcrt. 2020-63177
Auteur(s)
Anne Jorritsma
JSA Tax Consultancy
NLF-nummer
NLF 2021/0020
Aflevering
7 januari 2021
Judoreg
NFB3928
bwbr0011353&artikel=4.1

X