Direct naar content gaan

Samenvatting

In dit artikel gaat Marion Kors in op de verplichtingen die de Wet bronbelasting 2021 op de inhoudingsplichtige heeft gelegd, de rechtsmiddelen die de inhoudingsplichtige en belastingplichtige hebben en bespreekt zij wat de gevolgen zijn als de verplichtingen niet zijn nagekomen. Het lijkt erop dat de wetgever in zijn strijd tegen belastingontwijking heeft geaccepteerd dat de bepalingen van deze wet onevenredig kunnen uitwerken. Ook bij een aantal formeelrechtelijke bepalingen is dat niet uitgesloten. In die situaties zou met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden geprobeerd om tot een evenwichtigere werking te komen. Daarbij zou de toegang tot het bezwaar nog wel gebruiksvriendelijker kunnen.

bwbr0042952~artikel_1.2,bwbr0042952~artikel_2.1,bwbr0042952~artikel_3.4a,bwbr0042952~artikel_4.2,bwbr0042952~artikel_5.1,bwbr0042952~artikel_6.1,bwbr0042952~artikel_6.2,bwbr0042952~artikel_6.3,bwbr0002320~artikel_1,bwbr0002320~artikel_10a,bwbr0002320~artikel_20,bwbr0002320~artikel_26a,bwbr0002320~artikel_47a,bwbr0002320~artikel_67c,bwbr0002320~artikel_67ca,bwbr0002320~artikel_67f

Naar de bovenkant van de pagina