Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Werkgever X (bv; belanghebbende) is in 2005 opgericht en is met ingang van 1 januari 2006 voor de werknemersverzekeringen ingedeeld in sector 45 Zakelijke Dienstverlening III.

Namens X is op 3 december 2021 verzocht om de sectorindeling te wijzigen in sector 43 Zakelijke dienstverlening I.

De sectorindeling is bij beschikking per 1 januari 2022 gewijzigd in sector 43 Zakelijke Dienstverlening I.

X heeft tegen de beschikking bezwaar gemaakt en heeft terugwerkende kracht voor de indeling in sector 43 verzocht, wat bij uitspraak op bezwaar is afgewezen. X heeft daarop beroep ingesteld bij Hof Den Bosch.

Het Hof verklaart het beroep ongegrond. Het bepaalde in artikel 97, lid 2, Wfsv staat eraan in de weg dat de indeling in de voor X gunstiger sector met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Dit levert geen strijd op met artikel 1 EP (vgl. Hof Den Bosch 26 januari 2022, 20/00749 e.a., ECLI:NL:GHSHE:2022:188, NLF 2022/0350, r.o. 4.4 t/m 4.9). Er is ook geen sprake van strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het Hof heeft geconstateerd dat van X voor het onderhavige beroep een griffierecht is geheven van € 548. Dit is echter het bedrag dat geldt voor het indienen van hoger beroep. In casu dient een griffierecht te worden geheven van € 365. Het te veel geheven griffierecht wordt terugbetaald.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
22/02228
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1335
NLF-nummer
NLF 2024/1067
Aflevering
30 april 2024
bwbr0017745&artikel=97,bwbr0017745&artikel=97

Naar de bovenkant van de pagina