Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het schorsingstarief voor kampeerauto’s. In deze motie wordt de regering verzocht met een voorstel te komen zodat de schorsing van een kampeerauto standaard onder het lage schorsingstarief (€ 29,10) komt te vallen, in plaats van onder het normale schorsingstarief (€ 88,05). Verder heeft de staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg van het Belastingplan 2024 op 23 oktober 2023 toegezegd om in de eerste helft van 2024 de Kamer te informeren over de uitvoeringsgevolgen en -mogelijkheden van het lage schorsingstarief voor kampeerauto’s. Met deze brief voldoet de staatssecretaris, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan het verzoek van de motie.

De RDW heeft op verzoek van het ministerie van Financiën onderzocht of en hoe het lage schorsingstarief kan worden toegepast voor kampeerauto’s.

De RDW maakt in de uitvoeringstoets duidelijk dat de financiële impact van het toepassen van het laagtarief voor schorsen van kampeerauto’s aanzienlijk is en er in dat geval meer compensatie nodig is uit andere tarieven van de RDW, die voor iedereen gelden. Dat roept de vraag op of tariefsverhogingen voor alle schorsingen, die voor iedereen gelden, ter compensatie van het laagtarief voor kampeerauto’s wenselijk is. Vanwege de demissionaire status van het kabinet Rutte IV wordt deze beslissing overgelaten aan een volgend kabinet.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 juni 2024
Rolnummer
2024-0000346930
NLF-nummer
NLF 2024/1527
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0006324&artikel=19,bwbr0006324&artikel=19

Naar de bovenkant van de pagina