Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in totaal € 854.500 en een Range Rover witgewassen. Verder heeft hij een bank opgelicht en heeft hij in hennep gehandeld. Hij is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld.

De Inspecteur heeft naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek informatie opgevraagd. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat aan X over de jaren 2014 en 2015 navorderingsaanslagen zijn opgelegd en dat de Inspecteur bij het opleggen van de aanslagen over de jaren 2016 tot en met 2018 is afgeweken van de ingediende aangiften. De Inspecteur heeft onder meer contante stortingen als inkomen in aanmerking genomen. Voorts zijn vergrijpboetes opgelegd van resp. € 46.972, € 49.299, € 46.936, € 45.533 en € 7.127 over voornoemde jaren.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht het beroep van X inzake de (navorderings)aanslagen ongegrond.

De Rechtbank acht, gelet op het gehele feitencomplex, buiten redelijke twijfel dat X bewust de inkomsten niet heeft aangegeven en dat de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. In een situatie als deze, waarin de verschuldigde belasting met omkering en verzwaring van de bewijslast is vastgesteld, X strafrechtelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf, vermogen verbeurd is verklaard, aanzienlijke belastingschulden resteren en aannemelijk is dat X niet over meer vermogen beschikt, acht de Rechtbank de vergrijpboetes evenwel niet passend en geboden. De Rechtbank vermindert de opgelegde vergrijpboetes daarom tot nihil.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
21/2586; 21/2590; 21/2592; 21/2594
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5047
NLF-nummer
NLF 2022/1781
Aflevering
15 september 2022
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e

Naar de bovenkant van de pagina