Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel op 25 juni 2024 als hamerstuk aannemen.

Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de sinds 1 december 2015 van kracht zijnde Belastingregeling Nederland-Curaçao. Doel van het voorstel is het implementeren van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS-project) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het BEPS-project is een internationaal initiatief om belastingontwijking door multinationale ondernemingen aan te pakken. Dit wetsvoorstel implementeert een aantal van de maatregelen die zijn overeengekomen in het BEPS-project, waaronder het invoeren van een verleggingsbelasting voor dividenden en interest, het invoeren van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en het verbeteren van de transparantie van multinationale ondernemingen.

Het voorstel is op 11 juni 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

De wet zal in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
36 351 (R2184)
NLF-nummer
NLF 2024/1596
Aflevering
2 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina