Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Het loon per week of maand hangt af van de arbeidsduur. Als een werknemer een vaste arbeidsduur per week heeft afgesproken met een werkgever, dan kunnen zij een vaste maandbetaling afspreken. Er zijn geen vaste minimummaand-, minimumweek- en minimumdaglonen meer.

Per 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 3,08%. Het wettelijk brutominimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,68 (1 januari 2024 t/m 30 juni 2024: € 13,27) per uur. Het gaat om een reguliere indexatie; elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
1 juli 2024 t/m 31 december 2024
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
24 juni 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1548
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina