Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De SP houdt zich ook op lokaal niveau bezig met het bestrijden van belastingontwijking. In april 2016 lanceerde de fractie van de SP in de Amsterdamse gemeenteraad een initiatiefvoorstel voor de aanpak van belastingontwijking via brievenbusfirma’s gevestigd in Amsterdam. In het kader van dit initiatief heeft de Amsterdamse gemeenteraad op 27 september jl. een motie aangenomen van het SP-raadslid Bakker waarin het college van B enW wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om zogenoemd flitskapitaal gemeentelijk te belasten.

Opinie

Volgens Bakker worden er ‘bakken met geld verdiend terwijl de gemeenschap daar nauwelijks van profiteert’. Volgens hem verdwijnt het geld in de zakken van bedrijven die zich op de Zuidas met flitskapitaal bezighouden. Daar zouden geen belastingopbrengsten tegenover staan. ‘Zo lang het rijk maar achterover blijft leunen als het gaat om het belasten van grote bedrijven en brievenbusinstellingen, moet de gemeente maar in actie komen. Amsterdam is immers een belangrijk knooppunt voor zulk soort kapitalisme’, aldus Bakker. Wethouder Ollengren (D66, in de race voor een ministerspost in Rutte III en de opvolging van burgemeester Van der Laan) voelde niets voor de motie. Volgens haar gaat het onderzoek meer geld kosten dan Amsterdam ooit zou kunnen ophalen met zo’n belasting.

Ik denk dat het met de kosten van het onderzoek wel los zal lopen. Een snelle blik in de Gemeentewet leert dat op gemeentelijk niveau geen belasting kan worden geheven over behaalde winst. Op grond van de onroerendezaakbelasting kan de waarde van een brievenbus in de heffing worden betrokken, maar bij het bepalen van de waarde van de brievenbus telt de waarde van de roerende inhoud van de brievenbus niet mee. De gemeentelijke baatbelasting biedt evenmin de mogelijkheid tot heffing over ondernemingswinst. Dat geldt ook voor de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de parkeerbelasting, de hondenbelasting, de reclamebelasting, de precariobelasting, de rioolheffing en de in artikel 229 Gemw genoemde retributies.

De opbrengst van flitshandel die door bedrijven aan de Zuidas wordt behaald, is gewoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Als men flitshandel en/of brievenbusmaatschappijen zwaarder wil belasten, is dat een taak van de landelijke overheid en niet van de lokale overheid. Roemer kan bij de volgende verkiezingscampagne beter zijn haar blonderen en in het verkiezingsprogramma van de SP op laten nemen dat hij een muur om de Zuidas zal laten bouwen tegen het gebruik van brievenbussen en ervoor zal zorgen dat de Zuidas die muur zal betalen. Ik ben de eerste om dan voor zijn woning te komen applaudisseren.

Daarna zal ik het volgende lied aanheffen op de wijs van ‘Aan de Amsterdamse grachten’:

‘Aan de Amsterdamse Zuidas, daar ontwijkt men straks geen belastingen meer. Iedereen krijgt dan zijn fair share, dankzij onze sociale peer. Brievenbussen, trustkantoren, daarvan zijn we snel voor altijd bevrijd. Alle As-kapitalisten, zijn dan al hun poen lekker kwijt.’

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Auteur(s)
mr. F. van Horzen
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF Opinie 2017/6
Judoreg
NFB1214
Publicatiedatum
8 februari 2017

Naar de bovenkant van de pagina