Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(13)
  • Jurisprudentie(67)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(82)
  • Recent(6)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)
Dit besluit (Stcrt. 2022, 5018) wijzigt het besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/110M (Stcrt. 2013, 8768). De wijzigingen zijn ingegeven door jurisprudentie en de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2021 en betreffen: de uitbreiding van paragraaf 2.6 over fraus legis en verplaatsing ervan naar paragraaf 1.2; het vervallen van paragraaf 4.2.2 over parallelliteit, inclusief de verwijzing hiernaar in paragraaf 4.2.3; de aanvulling van paragraaf 4.3.1 en de toevoeging van een voorbeeld aan deze paragraaf. Dit besluit is op 1 maart 2022 in werking getreden.
Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 maart 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 februari 2022
Rolnummer
2022‚Äď1669
bwbr0002672&artikel=10a

X