Direct naar content gaan

Samenvatting

Tot de activiteiten van fiscale eenheid X (belanghebbende) behoort de verkoop van telefoonabonnementen. Bij het afsluiten van een abonnement kan de afnemer een mobiel telefoontoestel van X kopen, maar hij is daartoe niet verplicht. Indien de afnemer ook een toestel koopt, kan hij ervoor kiezen om daarvoor een lening aan te gaan (het toestelkrediet). Het toestelkrediet moet gedurende de contractduur van het abonnement in maandelijkse termijnen worden afgelost.

X stelt dat zij op grond van artikel 29 Wet OB 1968 recht heeft op teruggaaf, omdat zij de omzetbelasting heeft voldaan over de volledige prijs van de toestellen, terwijl die toestellen deels onbetaald zijn gebleven omdat de aflossingstermijnen niet zijn betaald. Voorts stelt X dat zij te veel omzetbelasting op aangifte heeft voldaan omdat zij één samengestelde prestatie verricht waarvan de levering van de telefoon deel uitmaakt en de telecomdienst het overheersende element is (eenheid van prestatie).

Rechtbank Den Haag geeft X geen gelijk.

Naar het oordeel van de Rechtbank vormen de levering van het toestel en het verschaffen van toestelkrediet voor de heffing van omzetbelasting zelfstandige prestaties. Nu het toestel bij aflevering aan de afnemer in onvoorwaardelijke eigendom wordt overgedragen is op dat moment sprake van een levering en is X op dat moment omzetbelasting over de koopprijs van het toestel verschuldigd. Of de afnemer aan zijn verplichting tot aflossing van het toestelkrediet voldoet, is daarbij niet van belang. Het uitblijven van betaling van een aflossingstermijn kan niet gelijk worden gesteld aan het (gedeeltelijk) niet betalen van de koopprijs als bedoeld in artikel 29 Wet OB 1968.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
24 mei 2022
Rolnummer
20/4658; 20/4669; 20/4695
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:4967
Auteur(s)
drs. A. van Esdonk
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/1194
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5081
bwbr0002629&artikel=7&lid=4,bwbr0002629&artikel=8&lid=5,bwbr0002629&artikel=29,bwbr0002629&artikel=29

Naar de bovenkant van de pagina