Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 27 januari 2016 heeft de Poolse onderneming B voor bepaalde maanden in de jaren 2012 tot 2014 gecorrigeerde btw-aangiften ingediend. Op de verkoop van diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding (toegang tot de ruimten van een club en vrij gebruik van de infrastructuur ervan) wordt een btw-tarief van 8% toegepast in plaats van het eerder toegepaste normale tarief van 23%. B was eerst door de belastingdienst ‘aangemoedigd’ tot het toepassen van het foutieve belastingtarief. Inmiddels acht de belastingdienst een lager belastingtarief toch juist. B wil de te veel betaalde maar onverschuldigde belasting terugvorderen. Het Poolse recht staat echter geen teruggaaf van de te hoge (onterechte) belastingschuld toe zonder een voorafgaande correctie van facturen.

De Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) heeft over deze kwestie aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ antwoordt op de vraag dat artikel 1, lid 2, en artikel 73 Btw-richtlijn, in samenhang met artikel 78, onderdeel a, Btw-richtlijn, in het licht van het beginsel van fiscale neutraliteit, het doeltreffendheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een praktijk van een belastingdienst van een lidstaat waarbij de verschuldigde btw niet mag worden gecorrigeerd via een belastingaangifte wanneer er bij goederenleveringen en dienstverrichtingen een te hoog btw-tarief is toegepast, omdat er bij die handelingen geen facturen maar fiscale kassabonnen zijn uitgereikt. Zelfs in dat geval heeft de belastingplichtige die ten onrechte een te hoog btw-tarief heeft toegepast, het recht om een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij de belastingdienst van de betrokken lidstaat, die zich enkel kan beroepen op ongerechtvaardigde verrijking van die belastingplichtige indien zij na een economische analyse waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden, aantoont dat de economische last die de betrokken belastingplichtige ten gevolge van de ten onrechte geheven belasting heeft ondervonden volledig is geneutraliseerd.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012-2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
C-606/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:255
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx
Erasmus Universiteit / BDO
NLF-nummer
NLF 2024/0734
Aflevering
26 maart 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6306
celex32006l0112&artikel=1,celex32006l0112&artikel=1,celex32006l0112&artikel=73,celex32006l0112&artikel=73,celex32006l0112&artikel=78,celex32006l0112&artikel=78

Naar de bovenkant van de pagina