Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Een civiel ingenieur had in 1985 en 1986 belangrijke bedragen ontvangen op een rekening bij een Zwitserse bank, waarvan hij in zijn aangiften geen melding had gemaakt. Nadat de inspecteur daaromtrent een tip had gekregen en bij de ingenieur een FIOD-onderzoek had plaatsgevonden dat uiteindelijk niet tot een zaak bij de strafrechter had geleid, had de inspecteur hem onder meer een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 1986 ter zake van genoten steekpenningen opgelegd. Ook kreeg hij een boete van (uiteindelijk) 50 procent. Nadat die aanslag was opgelegd had de inspecteur met toepassing van artikel 47 AWR nog nadere informatie verlangd.
Volgens de ingenieur hadden die inlichtingen blijkens HR 27 juni 2001 nr 35.889 BNB 2002/27 niet gebruikt mogen worden ter rechtvaardiging van die boete. Dat had het Hof afgewezen omdat de door hem vastgestelde feiten en omstandigheden niet uitsluitend terug te voeren waren op die verklaringen. Die overweging liet echter de mogelijkheid open dat de vaststellingen en oordelen van het Hof mede op die verklaringen waren gebaseerd. Als dat het geval is geweest zou het oordeel van het Hof dat van opzet sprake is geweest, volgens de Hoge Raad in strijd met artikel 6 EVRM zijn gegeven. Dat alles leidt tot cassatie en verwijzing. Voor het overige worden de cassatiemiddelen afgewezen. Met name dat waarin de ingenieur aan gevallen die onder de in 1994 verlengde navorderingstermijn vallen extra eisen voor de boete verbindt. De toepassing van de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn laat de Hoge Raad onbesproken. Daarover moet de verwijzingsrechter zich uiten.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1986
Instantie
HR
Datum instantie
16 september 2005
Rolnummer
38.156
ECLI
ECLI:NL:HR:2005:AO9013

Naar de bovenkant van de pagina