Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 16 september 2022 heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat de invoering van Europese Horizontale accijnsrichtlijn 2020 is vertraagd. Deze richtlijn gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukte niet voor 13 februari 2023. Het streven is dat de aanpassingen uiterlijk 1 oktober 2024 klaar zijn. De Nederlandse douane heeft gewerkt aan een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor bedrijven en lidstaten te beperken.

In de brief van 16 september 2022 is tevens gemeld dat er een evaluatie zal worden uitgevoerd. Met de onderhavige brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de vertraagde invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
4 april 2024
Rolnummer
2024-0000217854
NLF-nummer
NLF 2024/0884
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina