Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(228)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(12)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

X (bv; belanghebbende) heeft op 16 oktober 2015 een beschadigde (nieuwe) personenauto gekocht bij een autobedrijf in Duitsland. De verkoper heeft op 19 oktober 2015 voor de auto een factuur aan X uitgereikt met daarop de vermelding dat de kilometerstand van de auto nul bedraagt.

Op 20 oktober 2015 is de auto in Duitsland geregistreerd en voor het eerst toegelaten op de weg. Nadien is de auto op een oplegger vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht. X heeft de auto op 4 november 2015 doen registreren in het Nederlandse kentekenregister. De kilometerstand bedroeg op dat moment 217. De auto vertoonde ten tijde van die registratie geen sporen van gebruik. Bij de aangifte BPM is X ervan uitgegaan dat de auto een gebruikte personenauto is als bedoeld in artikel 10, lid 1, Wet BPM en dat de verschuldigde BPM daarom kan worden berekend met inachtneming van een vermindering.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de auto ten tijde van de registratie in het Nederlandse kentekenregister als een nieuwe personenauto of als een gebruikte personenauto moet worden aangemerkt. Het Hof heeft geoordeeld dat de auto moet worden aangemerkt als een gebruikte personenauto. Daartoe heeft het Hof in aanmerking genomen dat de auto ten tijde van de registratie in het Nederlandse kentekenregister weliswaar geen gebruikssporen vertoonde, maar wel schade had en die schade er al was ten tijde van de aankoop door X.

Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. Een personenauto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks op de weg is gebruikt, blijft voor de toepassing van artikel 9 en 10 Wet BPM een nieuwe personenauto. De omstandigheid dat een personenauto voorafgaande aan de eerste ingebruikneming op de weg schade in welke vorm dan ook heeft opgelopen, kan niet de conclusie rechtvaardigen dat die personenauto daadwerkelijk op de weg in gebruik is geweest.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
12 november 2021
Rolnummer
20/01981
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1672
Auteur(s)
Sacha Bothof
123BPM.NL
NLF-nummer
NLF 2021/2218
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4665
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=9,bwbr0005806&artikel=9

X