Direct naar content gaan

Samenvatting

Vanuit het ministerie van Financiën is op ambtelijk initiatief onderzocht hoe de energiebelasting toekomstbestendig kan worden vormgegeven. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport. Het schetst onder meer de uitgangspunten die in acht zouden moeten worden genomen bij het toekomstbestendig maken van de energiebelasting. De staatssecretaris acht het van belang dit ambtelijke onderzoek met de Kamer te delen. Het onderzoek beschouwt de energiebelasting vanuit een overkoepelende blik. Het is de Kamer bekend hoezeer de staatssecretaris hecht aan vereenvoudiging van het fiscale stelsel. Die wens wordt in en buiten de Kamer breed gedeeld. Het onderzoek onderschrijft dat vereenvoudiging van de energiebelasting van belang is voor het toekomstbestendig maken van de belasting.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
2024-0000341344
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/1565
Aflevering
2 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6482
bwbr0007168&artikel=1,bwbr0007168&artikel=1,bwbr0007168&artikel=50,bwbr0007168&artikel=50

Naar de bovenkant van de pagina