Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 19 april 2024 V&A 24-004 gepubliceerd. V&A 24-004 behandelt de vraag of het pensioengevend loon wijzigt wanneer een werkgever na een wijziging van de voorwaarden van de verlofspaarregeling extra verlofspaaruren toekent.

Daarnaast is V&A 23-002 aangepast, waarin de vraag wordt behandeld of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het oude fiscale pensioenkader als gevolg van de wettelijk voorgeschreven daling van de minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken van 21 jaar naar 18 jaar, op dat moment diende te worden aangepast als de pensioenregeling nog niet voldeed aan het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen. Het V&A is mede aangepast vanwege de publicatie van het nieuwe Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023 (2023-13825, NLF 2023/1562).

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
19 april 2024
Rolnummer
V&A 24-004; V&A 23-002
NLF-nummer
NLF 2024/0988
Aflevering
23 april 2024
bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=38b,bwbr0002471&artikel=38b,bwbr0002471&artikel=38q,bwbr0002471&artikel=38q,bwbr0002489&artikel=10b,bwbr0002489&artikel=10b

Naar de bovenkant van de pagina