Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 14 juli 2017 heeft X (bv; belanghebbende) een aanvraag ingediend tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van het terrein van een voormalige brouwerij. De Heffingsambtenaar heeft aan X een legesaanslag opgelegd van € 485.801,04. Die aanslag is gebaseerd op de Tarieventabel die hoort bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Rechtbank Limburg heeft de aanslag vernietigd. De Heffingsambtenaar heeft hoger beroep ingesteld, maar Hof Den Bosch verklaart dat ongegrond.

De heffingsmaatstaf van de leges wordt berekend aan de hand van het Besluit Genormeerde Bouwkosten 2017. Dit besluit verwijst voor de berekening van de inhoud naar het normblad NEN 2580.

Het Hof is van oordeel dat voor zover de bouwkosten met toepassing van de NEN 2580 moeten worden vastgesteld, de verordening onverbindend is aangezien de NEN 2580 niet op de juiste wijze bekend is gemaakt dan wel ter inzage is gelegd. De daarop gebaseerde heffing van leges moet dan komen te vervallen.

De vaststelling van de bouwkosten voor het deel van het complex (het brouwerijgedeelte) waarbij de bouwkosten niet zijn genormeerd in het Besluit Genormeerde Bouwkosten 2017 moet volgens de Tarieventabel bij de verordening geschieden door het college van burgemeester en wethouders. Het Hof is van oordeel dat dit in beginsel voorafgaand aan het opleggen van de aanslag moet plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Herstel in de fase van (hoger) beroep is niet mogelijk. Ook in zoverre komt de heffing te vervallen.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
6 juli 2022
Rolnummer
21/00313
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:2228
NLF-nummer
NLF 2022/1425
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0005416&artikel=139,bwbr0005416&artikel=139

Naar de bovenkant van de pagina