Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Europese Commissie (EC) stelt een richtlijn voor die als doel heeft om een geharmoniseerd vennootschapsbelastingstelsel en winsttoerekeningssysteem binnen de EU te introduceren, het Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)-voorstel. Het voorstel haalt inspiratie uit de Common Corporate Tax Base (CCTB) en Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)-voorstellen en sluit deels aan bij de in het Inclusive Framework van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling overeengekomen Pijler 2-regels, te weten de geaccepteerde jaarrekeningstandaard als startpunt voor het bepalen van de belastinggrondslag. Het voorstel bevat verder een aanpassing van de wijze waarop belastingdiensten risico-inschattingen maken van de transferpricingbeloning van bepaalde groepsactiviteiten. Het BEFIT-voorstel was reeds aangekondigd in de mededeling van de EC over de toekomst van bedrijfsbelastingen binnen de EU.

De EC beoogt met de voorgestelde geharmoniseerde grondslag voor de vennootschapsbelasting en de versimpelde TP-administratie de administratieve lasten voor belastingautoriteiten en belastingplichtigen te verminderen. Bedrijven die actief zijn binnen de EU worden momenteel geconfronteerd met 27 verschillende vennootschapsbelastingsystemen. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten hebben een negatief effect op de interne markt en ontmoedigen grensoverschrijdend ondernemen. Hiermee heeft de EU als markt een slechtere concurrentiepositie tegenover economieën van vergelijkbare grootte. De EC beoogt met dit voorstel deze belemmeringen weg te nemen en de interne markt te versterken.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Europese Commissie
Datum instantie
12 september 2023
Auteur(s)
mr. L.J. de Heer
Netflix
NLF-nummer
NLF 2023/2519
Aflevering
9 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6071
,celex32011l0096&artikel=0,celex32011l0096&artikel=4

Naar de bovenkant van de pagina