Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bij het Commissiedebat over het coronasteunpakket op 12 mei 2022 heeft de minister van SZW toegezegd op verzoek van de Kamer dat er een gezamenlijke voortgangsrapportage komt over het coronasteunpakket van EZK, SZW en Financiën in het derde kwartaal van 2022.

Deze Integrale voortgangsrapportage komt in plaats van de voortgangsrapportages TVL en is beschrijvend van aard.

In deze voortgangsrapportage wordt voornamelijk ingezoomd op de NOW, TVL en het belastinguitstel. Maar ook kleinere regelingen als de TOZO, de evenementenregelingen en de startersregelingen komen beknopt aan bod.

Gezien de nieuwe fase (geen lopende regelingen meer) wordt er veel ingegaan op het proces van vaststellen en terugbetalen. Daarom is er ook veel aandacht voor ondernemers die moeite hebben met terugbetalen van hun subsidie/belasting. Hiervoor worden de maatwerkoplossingen en de ingestelde casuïstiektafel belicht.

Ook wordt gedeeld dat RVO ondernemers die dienen terug te betalen maar die herhaaldelijk niet reageren op contactpogingen, overdraagt aan het Centraal Justitieel Incassobureau en vervolgens aan een deurwaarder. Dit is reeds gecommuniceerd in een persbericht.

In een korte toelichting wordt ingegaan op hoe de verschillende uitvoeringsorganisaties invulling geven aan de ingestelde sancties omtrent Oekraïne.

Verder wordt er aandacht besteed aan de voortgang van de M&O-onderzoeken en de afhandeling van bezwaren en beroepen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 -2022
Instantie
MvF
Datum instantie
21 oktober 2022
Rolnummer
DGBI-TOP / 22518662
NLF-nummer
NLF 2022/2119
Aflevering
27 oktober 2022

Naar de bovenkant van de pagina