Direct naar content gaan

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 het wetsvoorstel ‘Verzamelspoedwet COVID-19’ aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd op 12 mei bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet geeft hierin aan het van belang te vinden om ervoor te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden én dat de impact van dit virus zo beperkt mogelijk blijft. Dit (spoed)wetsvoorstel beoogt in dit kader een aantal wenselijke spoedvoorzieningen en wetswijzigingen te realiseren.

Het wetsvoorstel betreft de volgende onderwerpen:

  1. een tijdelijke voorziening voor deurwaarders om exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de bus te doen in plaats van in persoon uit te reiken;
  2. een tijdelijke wijziging voor ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties om op grond van de Loodsenwet tijdelijk op elektronische wijze te kunnen deelnemen;
  3. een wijziging van de AWR, de IW 1990 en de Awir in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01 procent;
  4. een permanente wijziging van de Luchtvaartwet BES om voor de burgerlijke luchtvaart verboden gebieden bij ‘Notice to Airman’ (NOTAM) bekend te maken.

Dit wetsvoorstel heeft het karakter van een verzamelwet en is tijdelijk van aard.

Ad 3. Gezien het grote belang om vanwege de COVID-19-crisis ondernemers op korte termijn van liquiditeit te voorzien, heeft de regering ervoor gekozen de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen met uitzondering van de inkomstenbelasting per 1 juni 2020 in werking te laten treden. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting treedt om uitvoeringstechnische redenen per 1 juli 2020 in werking. Indien dit wetsvoorstel onverhoopt later dan 1 juni 2020 in werking treedt, stelt de regering voor de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen met uitzondering van de inkomstenbelasting met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2020 door te voeren. Het wetsvoorstel verleent hiervoor de juridische basis.

De verlaging van het rentepercentage voor zowel de belasting- als de invorderingsrente eindigt op 1 oktober 2020.

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Kamer aangegeven dat toekomstige wijzigingen van de rentepercentages middels een (concept) algemene maatregel van bestuur aan de Kamer zullen worden voorgelegd. Hierbij zal worden aangegeven hoe het kabinet verder wil omgaan met de belasting- en invorderingsrente na afloop van de noodmaatregelen. Daarbij overweegt het kabinet niet alleen wijzigingen in de rentepercentages, maar ook wijzigingen in de systematiek, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
26 mei 2020
Rolnummer
35 457
NLF-nummer
NLF 2020/1323
Aflevering
4 juni 2020
bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0018472&artikel=27,bwbr0018472&artikel=27

Naar de bovenkant van de pagina