Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De activiteiten van de eenmanszaak van X (belanghebbende) bestaan uit de verkoop van en advisering over computers (ICT-activiteiten). Daarnaast schrijft X een boek over de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader. De activiteiten van X zijn sinds 2006 verliesgevend.

In geschil is of de activiteiten in 2017 als een bron van inkomen kwalificeren zodat het behaalde negatieve resultaat als verlies uit onderneming dan wel als row in aanmerking kan worden genomen.

Wat betreft de ICT-activiteiten oordeelt Hof Den Haag dat de positieve verwachting van X ten aanzien van het te behalen voordeel objectief bezien niet gerechtvaardigd was. Dat oordeel brengt mee dat de ICT-activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als een bron van inkomen. De verliezen uit die activiteiten hebben daarom geen invloed op het inkomen uit werk en woning.

X heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat hij met het schrijven van het boek deelneemt aan het economische verkeer en – indien daarvan wel sprake zou zijn – dat hij met deze activiteit redelijkerwijs een voordeel kan verwachten. Gesteld noch gebleken is dat zicht bestaat op publicatie van het boek. Deze activiteiten kunnen daarom evenmin worden aangemerkt als een bron van inkomen.

De Hoge Raad heeft op 12 april 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
12 april 2024
Rolnummer
23/01804
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:586
NLF-nummer
NLF 2024/0964
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina