Direct naar content gaan

Samenvatting

X (cv; belanghebbende) heeft een voormalig campingterrein inclusief drie daarop gebouwde recreatiewoningen gekocht. X heeft de ongeveer 5,9 hectare grond van het voormalige campingterrein verdeeld in tien percelen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van tien vrijstaande woningen op het voormalige campingterrein mogelijk. Van elk van de tien percelen is gemiddeld ongeveer 75% bestemd als natuurgebied en 25% is bouwvlak.

In het derde kwartaal van 2019 heeft X drie onbebouwde percelen geleverd. X stelt zich op het standpunt dat de percelen grotendeels moeten worden aangemerkt als natuurgebied en dat de levering ervan in zoverre is vrijgesteld van omzetbelasting. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat sprake is van één prestatie, de belaste levering van een bouwterrein.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de levering van elk van de percelen afzonderlijk kwalificeert als één prestatie, waarop één omzetbelastingregime van toepassing is. Elk perceel is één onroerende zaak (één kadastraal perceel) die door één verkoper wordt verkocht aan één koper voor één prijs in één akte van levering. Het Hof is van oordeel dat het hoofddoel voor de kopers is gelegen in het wonen, waarbij het natuurgebied het wonen optimaliseert.

De levering van een perceel kwalificeert voor de omzetbelasting als één prestatie, die belast is met omzetbelasting. In dat geval is niet in geschil dat het juiste bedrag aan omzetbelasting is voldaan.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
23 januari 2024
Rolnummer
21/1518
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:611
NLF-nummer
NLF 2024/0340
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina