Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 15 december 2023 heeft de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) een rapport gepubliceerd met als titel ‘Compleetheid van dossiers die naar de rechter gaan / een eerste inzicht in de werkwijze van de Belastingdienst’. Het rapport volgt op een verzoek van de commissie van Financiën van de Tweede Kamer om te reageren op berichtgeving van vorig jaar januari door RTL nieuws over het voor de rechter achterhouden van informatie door de Belastingdienst. Meer in het bijzonder ging het in deze kwestie om het incidenteel niet nakomen van de verplichting van de Inspecteur om bij een beroepsprocedure ingevolge artikel 8:42 Awb aan de rechter alle op de zaak betrekking hebbende stukken beschikbaar te stellen. Met deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer hoe het kabinet opvolging geeft aan de drie voorgestelde verbeterpunten van de IBTD namelijk:

  1. voldoende inrichting van de kwaliteitsbeheersing van de dossiers;
  2. beter inzicht in de kwaliteit van de werkzaamheden (voor lerend vermogen);
  3. een blijvende kritische blik over wat verstaan wordt onder op de zaak betrekking hebbende stukken.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
2024-0000154819
NLF-nummer
NLF NLF
bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina