Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft het rapport van de evaluatie van de giftenaftrek aan de Tweede Kamer aangeboden. De giftenaftrek is geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Hierbij wordt de regeling beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid. In de evaluatie worden ook de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van interviews, een enquête, een gedragsexperiment en data-analyse. Voor de data-analyse is gebruikgemaakt van microdata van het CBS met gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting voor de periode 2016-2021.

In de begrotingsregels is het uitgangspunt opgenomen dat bij negatieve evaluaties van bestaande fiscale regelingen deze in principe worden afgeschaft, aangepast of – indien relevant – omgezet in een subsidie. Gezien de demissionaire status van dit kabinet is ervoor gekozen om deze evaluatie zonder kabinetsappreciatie uit te sturen. Dat laat onverlet dat dit of een volgend kabinet de uitkomsten van dit onderzoek in een later stadium dient te wegen, en te beoordelen of en, zo ja, welke vervolgstappen geboden zijn naar aanleiding van dit onderzoek, en de Kamer daarover te informeren.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
2024-0000190978
Auteur(s)
drs. P.J.F. Jansen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/0790
Aflevering
2 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6314
bwbr0011353&artikel=6.32,bwbr0011353&artikel=6.32

Naar de bovenkant van de pagina