Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft twaalf vragen beantwoord die zijn gesteld over de Kamerbrief ‘reactie op rapport btw-gat 2023’, die op 22 maart 2024 naar de Tweede Kamer is gestuurd (2024-0000193561, NLF 2024/0708).

Op 24 oktober 2023 werd het rapport ‘VAT Gap in the EU, report 2023’ door de Europese Commissie (Commissie) gepubliceerd. Dit jaarlijkse rapport biedt een overzicht van het btw-gat in zowel de Europese Unie (EU) als individuele lidstaten. In het rapport monitort de Commissie de btw-inkomsten in de EU voor het jaar 2021 en tracht het in grote lijnen te bepalen of de genomen btw-maatregelen op zowel EU- als lidstaatniveau doeltreffend zijn. Het rapport maakt een onderscheid tussen twee categorieën btw-gaten: het btw-nalevings-gat en het btw-beleids-gat. Het btw-nalevings-gat verwijst naar het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden worden gegenereerd bij volledige naleving van de wet- en regelgeving, en de daadwerkelijke opbrengsten.

Deze Kamerbrief behandelt de bevindingen van het rapport met betrekking tot zowel de EU als Nederland, de werkwijze van de Belastingdienst in Nederland, en werpt een blik op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het btw-nalevings-gat en het btw-beleids-gat.

Het rapport gaat in 2022 uit van € 73,5 miljard aan verwachte btw-inkomsten ingeval er sprake zou zijn van volledige naleving van de wet- en regelgeving. De daadwerkelijke btw-inkomsten worden in het rapport in 2022 echter geschat op € 69,9 miljard.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 april 2024
Rolnummer
2024-0000217782
NLF-nummer
NLF 2024/0818
Aflevering
2 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina