Direct naar content gaan

Samenvatting

Zowel X (belanghebbende) als zijn partner heeft met dagtekening 23 mei 2020 een definitieve aanslag IB/PVV 2019 gehad. Naar aanleiding van een collectieve uitspraak op het massaal bezwaar tegen de vastgestelde inkomens uit sparen en beleggen in de aanslagen zijn de definitieve aanslagen van X en de partner verminderd. Beide verminderingen zijn kort na elkaar verwerkt.

Omdat geen rekening is gehouden met de door de partner verschuldigde belasting, is aan X de heffingskorting uitbetaald. Dit is met een navorderingsaanslag hersteld.

Volgens Rechtbank Gelderland is dat onterecht.

Dat de heffingskorting is uitbetaald is veroorzaakt door een bewuste keuze van de Inspecteur om de verminderingen in bulk automatisch af te wikkelen. Er is sprake van een aan de Inspecteur te verwijten onjuist inzicht in de feiten. In een dergelijk geval is sprake van een ambtelijk verzuim dat aan navordering van de uitbetaalde heffingskorting in de weg staat. De navorderingsaanslag wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
23/4574
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:604
NLF-nummer
NLF 2024/0413
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina