Direct naar content gaan

Samenvatting

Op grond van artikel 1.2, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 wordt onder een partner mede verstaan degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen en die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of op grond van een recht van lidmaatschap van een coöperatie.

Vraag

Is voor de toepassing van artikel 1.2, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 vereist dat sprake is van een eigen woning, als bedoeld in artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001?

Antwoord

Nee, artikel 1.2, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 vereist niet dat de gezamenlijke woning een eigen woning, als bedoeld in artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001, moet zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
3 mei 2024
Rolnummer
KG:202:2024:13
NLF-nummer
NLF 2024/1097
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0011353&artikel=1.2,bwbr0011353&artikel=1.2,bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.111

Naar de bovenkant van de pagina