Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak stelt de Hoge Raad het verzoek om wraking van M.W.C. Feteris, J. Wortel en A.E.H. van der Voort Maarschalk buiten behandeling.

Het wrakingsverzoek bevat geen concrete feiten of omstandigheden die kunnen meebrengen dat de rechterlijke onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep in cassatie schade zou kunnen lijden of dat daarvoor een objectief gerechtvaardigde vrees bestaat. De enkele door X (belanghebbende) daartoe geuite verwachting op basis van niet geconcretiseerde informatie over nevenfuncties van de betrokken raadsheren en door hen gegeven beslissingen in andere zaken, is niet een dergelijk feit of een dergelijke omstandigheid. Voor het aanvoeren van nadere gronden is geen plaats, nu op grond van artikel 8:16, lid 3, Awb alle feiten of omstandigheden tegelijk moeten worden voorgedragen. Daarmee is van een wrakingsverzoek als bedoeld in artikel 8:15 Awb geen sprake (vgl. HR 25 september 2018, 17/04189, ECLI:NL:HR:2018:1770, r.o. 4.5).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024
Instantie
HR
Datum instantie
5 april 2024
Rolnummer
24/01004
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:526
NLF-nummer
NLF 2024/0872
Aflevering
9 april 2024
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:16,bwbr0005537&artikel=8:16

Naar de bovenkant van de pagina