Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gereageerd op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) over de bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers d.d. 15 februari 2024. De nota richt zich op het verbeteren van de rechtspositie van deze groepen door meer duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie te bieden in de procedures van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het uitkeren van toeslagen​​.

Belangrijke punten in de initiatiefnota zijn onder andere:

 • Versterking van de rechtsbescherming: de nota pleit voor duidelijke regels en procedures om te waarborgen dat belastingbetalers en toeslagontvangers eerlijk en rechtvaardig worden behandeld.
 • Onafhankelijke toetsing: er wordt voorgesteld om een onafhankelijk advies in te winnen over hoe om te gaan met ouders die al door de Commissie Werkelijke Schade zijn behandeld of in bezwaar zijn​​.
 • Scheiding van taken: een voorstel om de Commissie Werkelijke Schade los te koppelen van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, de Belastingdienst en Toeslagen, zodat er een onafhankelijke en objectieve beoordeling plaatsvindt​.

De nota benadrukt ook de noodzaak voor een bredere evaluatie van de bestaande regels en praktijken om ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met de beginselen van rechtvaardigheid en billijkheid. De doelstelling is om het vertrouwen in de overheid te herstellen door de rechten van burgers beter te waarborgen en ze te beschermen tegen onrechtvaardige praktijken​.

De staatssecretaris geeft aan de behandeling van deze nota door de Kamer met belangstelling te volgen en kijkt ernaar uit om in een mogelijk komend debat of notaoverleg nader van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Versterking van de rechtsbescherming van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden staat hoog op de agenda van het kabinet en de staatssecretaris staat open voor maatregelen die de rechtsbescherming kunnen versterken.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 juni 2024
Rolnummer
2024-0000358753
NLF-nummer
NLF 2024/1592
Aflevering
2 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina