Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) verkoopt en levert boeken, grammofoonplaten, cassettebanden en compact discs volgens de formule van een zogenoemde boekenclub, die als kenmerk heeft dat er vaste afnemers zijn, zogenoemde leden.
De relatie tussen X en haar leden houdt onder meer de hierna beschreven bijzonderheden in.
- Een lid is verplicht elk kalenderkwartaal een product af te nemen.
- Indien een lid (hierna ook te noemen ‘oud lid’) een nieuw lid aanbrengt en daarbij verklaart zelf het volgende jaar lid te zullen blijven, heeft het oude lid recht op een gratis product of een waardebon van ƒ 100. Maar als het nieuwe lid meteen opzegt en/of het oude lid toch eerder opzegt dan per het einde van het volgende jaar, behoeft de premie niet teruggegeven te worden.
- Bestelde en toegezonden producten moeten door middel van een bijgesloten acceptgiroformulier binnen een maand betaald worden. Verstrijkt de maand onverrichter zake, dan zendt X het betrokken lid een herinnering met een nieuw acceptgiroformulier. Het komt voor dat een product aldus tweemaal betaald wordt. De tweede betaling komt, indien niet teruggevraagd, aan X ten goede.
In geschil is of X omzetbelasting verschuldigd is over (i) de inkoopprijzen van de hiervóór bedoelde gratis producten en (ii) de bedoelde tweede betalingen, voor zover niet teruggevraagd.
Hof Den Haag heeft het geschil ten nadele van X beslecht.
Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld. A-G van Soest geeft de Hoge Raad in overweging om over deze zaak aan het HvJ prejudiciële vragen te stellen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1983 - 1987
Instantie
A-G
Datum instantie
31 januari 1991
Rolnummer
27.127
ECLI
ECLI:NL:PHR:1991:21
bwbr0002629&artikel=1,bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=8,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina