Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In de Kamerbrief van 5 juli 2023 over ‘Weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit’ (Kamerstukken II 2022/23, 31 066, 1271) en in de stand-van-zakenbrief van 7 februari 2024 (Kamerstukken II 2022/23, 31 066, 1338) heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij de Kamer zou informeren over de uitkomsten van het KPMG-onderzoek ‘Een weerbare Belastingdienst’. Met deze brief ontvangt de Kamer het rapport.

Het onderzoek van KPMG was één van de acties uit het lopende ‘Programma Weerbaarheid Ondermijning Belastingdienst (PWOB)’ waarover de Kamer in de brief van 7 februari 2024 is geïnformeerd. In opdracht van de Belastingdienst heeft KPMG onderzoek gedaan naar de actuele modus operandi van criminele organisaties bij het mogelijk corrumperen van Belastingdienstmedewerkers. Daarnaast heeft KPMG ook onderzocht in hoeverre de huidige maatregelen van de Belastingdienst voldoende effectief zijn tegen corruptierisico’s en of er verdere maatregelen nodig zijn. De conclusies uit het rapport zijn stevig. In deze brief begint de staatssecretaris met de aanleiding tot het instellen van het PWOB. Daarna licht hij het rapport toe en geeft hij aan hoe de Belastingdienst opvolging gaat geven aan de aanbevelingen van KPMG en welke dilemma’s hierbij komen kijken.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
2024-0000237561
NLF-nummer
NLF 2024/1071
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina