Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over het tweede vervolgonderzoek naar de grenseffecten van de verlaging van de brandstofaccijnzen. Daarnaast informeert hij de Kamer over de stand van zaken rondom een door de Kamer aangenomen motie over het monitoren van de effecten van de verhoging van de alcoholaccijns. Voor wat betreft de effecten over het tweede vervolgonderzoek naar de grenseffecten van de verlaging van de brandstofaccijnzen, geeft de staatssecretaris aan dat de effecten binnen het standaard gedragseffect van 20% blijven waarmee gerekend wordt bij ramingen van beleidsmaatregelen.

Voor wat betreft de motie over het monitoren van de effecten van de verhoging van de alcoholaccijns, geeft de staatssecretaris aan dat deze analyse wat meer tijd kost, daarom is het niet mogelijk om de resultaten voor de zomer van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen. De resultaten zullen zo snel mogelijk na de zomer aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
2024-0000324716
NLF-nummer
NLF 2024/1460
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina