Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 3 augustus 2023 is bij de Bulgaarse eenmanszaak ‘Ati-19’ een belastingcontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle is geconstateerd dat er geen fiscale kassabon werd uitgegeven bij het kopen van goederen, voedingsmiddelen en dranken. Er was ook een verschil tussen de omzet van de dag die bleek uit het fiscale toestel, en wat er werkelijk aan contant geld gevonden werd. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt en een boetebeschikking uitgevaardigd.

Ati-19 heeft hier beroep tegen ingesteld.

Het ten uitvoer leggen van het besluit werd door het instellen van beroep door Ati-19 niet definitief. Desondanks is deze tenuitvoerlegging wel voorlopig uitgevoerd door middel van een verzegeling van de bedrijfsruimte. De verwijzende rechter (de Administrativen sad Blagoevgrad) twijfelt of de rechterlijke bescherming tegen de tenuitvoerlegging voorafgaand aan de uitspraak van de rechter, over de rechtmatigheid van het besluit, voldoende waarborgen biedt tegen willekeurige en onevenredige ingrepen in de activiteit van de onderneming en heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
C-605/23
NLF-nummer
NLF 2024/0379
Aflevering
13 februari 2024
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273

Naar de bovenkant van de pagina