Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het kabinet heeft per brief van 20 mei 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Noodpakket voor banen en economie 2.0 (hierna: Noodpakket 2.0) met drie maanden wordt verlengd, namelijk tot 1 september 2020. Na nader overleg met de sociale partners heeft het kabinet besloten dat het Noodpakket 2.0 met een extra maand wordt verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. De verlenging van het noodpakket met een extra maand betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het noodpakket is verlengd omdat, ondanks dat de uitbraak van het virus voorlopig lijkt te zijn ingedamd, de economische gevolgen van de coronacrisis voortduren. Bij de extra verlenging tot 1 oktober 2020 heeft het kabinet overwogen dat deze extra tijd de benodigde ruimte biedt om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Staatsblad (26 juni 2020) en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Tozo in het kort

De oorspronkelijke Tozo (Tozo-1) is verlengd met de Tozo-2. Zelfstandige ondernemers kunnen de Tozo-1 (voor de maanden maart, april en mei 2020) niet meer aanvragen. De Tozo-2 geldt voor juni, juli, augustus en september 2020 en bestaat uit:

I) Inkomensondersteuning

De inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishouding. Zelfstandige ondernemers hoeven deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Bij de Tozo-2 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van de zelfstandige ondernemer en zijn of haar partner in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd hoger dan het sociaal minimum? Dan kan geen Tozo-2 worden aangevraagd.

II) Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandige ondernemers kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet wel worden terugbetaald, maar het is mogelijk om later af te lossen. Zelfstandige ondernemers betalen een lager rentepercentage dan voor de reguliere Bbz. Als een zelfstandige ondernemer al een lening heeft aangevraagd via de Tozo-1 dan telt dat bedrag mee. Als een zelfstandige ondernemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kan deze lening niet worden aangevraagd.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
23 juni 2020
Rolnummer
2020-0000079707
NLF-nummer
NLF 2020/1532
Aflevering
2 juli 2020

Naar de bovenkant van de pagina