Direct naar content gaan

Samenvatting

In dit besluit (Stcrt. 2024, 15868) staat het beleid met betrekking tot het inkomen uit sparen en beleggen (boxĀ 3) centraal. Het besluit van 31 oktober 2016 is geactualiseerd, waarbij twee goedkeuringen zijn komen te vervallen. Door tijdsverloop is de goedkeuring voor de toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust voor de jaren 2012 tot en met 2016 en de goedkeuring voor de waardering van vermogen naar aanleiding van het faillissement van DSB Bank nv vervallen.

Ten slotte is een citeertitel toegevoegd en zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

Dit besluit is op 18 mei 2024 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
18 mei 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 mei 2024
Rolnummer
2024-5944
NLF-nummer
NLF 2024/1200
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina