Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(68)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(9)
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

In deze strafzaak heeft verdachte X onterecht bedragen aan voorbelasting geclaimd en omzetbelasting teruggevraagd. De (eenmanszaak van de) verdachte had daarop geen recht, omdat daaraan geen inkopen en/of inkoopfacturen ten grondslag lagen. Het belastingnadeel bedraagt € 15.386. De fiscale fraudekamer van Hof Den Bosch acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf geen passende straf. X is namelijk mantelzorger voor zijn echtgenoot en deze echtgenoot is geheel afhankelijk van de zorg van de verdachte. Tevens is gebleken dat X arbeidsongeschikt is verklaard, reden waarom de uitvoering van een taakstraf voorshands geen reële optie is.


Daarom veroordeelt het Hof X tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een geldboete ter hoogte van € 7.500 subsidiair 72 dagen hechtenis.

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2014-2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
23 november 2021
Rolnummer
20-002856-20
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3490
bwbr0002320&artikel=69

X