Direct naar content gaan

Samenvatting

De dragende motiveringen die ooit ten grondslag lagen aan de landbouwvrijstelling, hebben hun gelding verloren. De uitkomst van een binnenkort te verwachten evaluatie van de landbouwvrijstelling lijkt op voorhand duidelijk. Indien tot afschaffing zou worden besloten, dient dit volgens Ruud van den Dool gepaard te gaan met een ruimhartig en duurzaam overgangsbeleid. Dit aspect is volgens hem des te belangrijker nu de sector zich in een transitie bevindt en daarvoor belangrijke investeringen moeten worden gedaan. Mocht de vrijstelling toch worden gecontinueerd, zou deze ook moeten gelden voor ab-voordelen die toerekenbaar zijn aan kwalificerende gronden. Ook verdient het dan aanbeveling de landbouwvrijstelling van toepassing te verklaren op het resultaat uit overige werkzaamheid.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Publicatiedatum
27 december 2023
NLF-nummer
NLF-W 2023/42
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. R.P. van den Dool
Belastingadviseur te Den Haag / SRA / Erasmus Universiteit Rotterdam
bwbr0011353~artikel_3.12

Naar de bovenkant van de pagina