Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de richtlijn in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB) ge√Įmplementeerd. Hiermee wordt de uitwisseling van inlichtingen over rulings tussen de lidstaten geregeld. De uitwisseling van informatie over rulings met de landen waarmee overeenkomstig de OESO-richtlijnen wordt uitgewisseld, vindt plaats op basis van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB), op basis van een belastingverdrag of op basis van een Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Die uitwisseling vergt geen implementatie in nationale wetgeving; de WIBB biedt al voldoende basis.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijzigingen is 1 januari 2017. Het wetsvoorstel bevat geen verplichtingen die niet samenhangen met de implementatie van de richtlijn.

Reikwijdte implementatiewetgeving

De richtlijn wordt correct ge√Įmplementeerd in het wetsvoorstel. De definitie van grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken die kwalificeren voor de automatische uitwisseling van inlichtingen is algemeen van aard. De richtlijn verschilt op dit punt met de gemaakte afspraken in OESO-verband. Daar heeft de informatie-uitwisseling betrekking op soorten rulings. De richtlijndefinitie bevat een opsomming van kenmerken die bepalen of sprake is van een voorafgaande grensoverschrijdende ruling onder de richtlijn. Het betreft hier een akkoord, een mededeling of enig ander instrument dan wel handeling met soortgelijk effect door de belastingautoriteit (zie artikel 2b WIBB). Voor de Nederlandse fiscale praktijk kan hier worden gedacht aan een vaststellingsovereenkomst, maar ook elke vorm van standpuntbepaling valt hieronder. Artikel 2c WIBB bevat een definitie van een voorafgaande verrekenprijsafspraak. Naast unilaterale verrekenprijsafspraken vallen ook bilaterale en multilaterale verrekenprijsafspraken hieronder.

Voorafgaande grensoverschrijdende ruling

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
MvF
Datum instantie
1 september 2016
Rolnummer
n.v.t.
NLF-nummer
NLF 2016/0306
Aflevering
20 oktober 2016
Judoregnummer
JCDI:NFB17

Naar de bovenkant van de pagina