Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Rijnvarende X (belanghebbende) was in 2016 in dienst van A, gevestigd te Liechtenstein. Hij was werkzaam aan boord van een schip waarvan de exploitant in Nederland was gevestigd.

De SVB heeft met dagtekening 13 maart 2018 een A1-verklaring aan X afgegeven. In deze verklaring wordt het Nederlandse socialezekerheidsrecht van toepassing verklaard voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2019. Tegen deze A1-verklaring heeft X rechtsmiddelen aangewend. Die rechtsmiddelen hebben vooralsnog niet geleid tot een intrekking, ongeldigverklaring of wijziging van de A1-verklaring.

De Inspecteur heeft aan X een aanslag IB/PVV 2016 opgelegd waarbij hij ervan is uitgegaan dat X in 2016 verplicht verzekerd was in Nederland voor de PVV.

X heeft beroep ingesteld.

De Inspecteur heeft X over de in geding zijnde periode terecht in de PVV betrokken, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De belastingrechter is niet de rechter die kan beoordelen of een A1-verklaring die niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, zoals X beweert, rechtskracht ontbeert.

Nu de Inspecteur en de belastingrechter er in dit geval, gelet op de A1-verklaring, van uit moeten gaan dat in 2016 uitsluitend de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing is, biedt artikel 73 Toepassingsverordening geen grond voor verrekening van de over 2016 in Liechtenstein geheven of afgedragen premies. Hetgeen in artikel 3.16 Wet IB 2001 is bepaald, is voorts niet van toepassing bij de vaststelling van het belastbare inkomen van X die geen winst uit onderneming geniet.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
27 oktober 2022
Rolnummer
20/5070
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6236
NLF-nummer
NLF 2022/2319
Aflevering
24 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina